Na co dzień my też staramy się pracować więcej, szybciej, dokładniej, aby jeszcze efektywniej pomagać Ci w realizacji Twojego wymarzonego wnętrza. W dziale "Biegnij Forest" przypomiany sobie jednak, że nawet najpiękniejsze produkty, które Ci oferujemy są niczym, wobec wartości i problemów, z którymi niejeden z nas na co dzień walczy. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli czasami uda nam się pomóc. Biegniej Forest- dasz radę!